top of page
Business Supplies Design

TECHLAR a.s.    pronájem komerčních a bytových prostorů

Nabízíme profesionální služby v oblasti správy nemovitostí a pronájmu prostor sloužících k podnikání.

Sídlo společnosti:      Praha 5, Na cihelně 415/32, PSČ 159 00

Datum vzniku:           26.3.2003

IČO:                          267 68 364

DIČ:                           CZ26768364

Společnost je zapsána ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 9589

Údaje o základním kapitálu

Upsaný základní kapitál: 48.000.000,- Kč

Celý základní kapitál je splacen.

Údaje o cenných papírech

Druh cenných papírů: akcie

Forma: na jméno

Podoba: listinná

Jmenovitá hodnota: 2.000.000,- Kč

Počet kusů cenných papírů: 24

Celkový objem emise: 48.000.000,- Kč

Základní charakteristika činnosti

Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí s nebytovými a bytovými prostory.

O společnosti: Welcome
techlar_logo_color_CMYK.tif

VALNÁ HROMADA 2023

O společnosti: Work
techlar_logo_color_CMYK.tif

Společnost vznikla v roce 2003,  jako společnost s ručením omezeným, která byla následujícího roku transformována na akciovou společnost. V roce 2013 došlo k posílení finanční stability, a to navýšením základního kapitálu na současných 24 mil. Kć.
Společnost se k 1.1.2014 plně podřídila zákonu č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a zvolila dualistický systém vnitřní struktury
Hlavním předmětem podnikatelské činnosti je komerční pronájem nebytových prostor ve vlastnictví společnosti a v užívání dceřiné společnosti Retail Ceska s.r.o.

Údaje o statutárních a dozorčích orgánech

Představenstvo:

Ing. Jan Plocek, dat.nar. 17.května 1953, předseda představenstva
 

• Ing. Jan Plocek, dat.nar. 2.června 1980, člen představenstva
 

• Ing. Jiří Maur, dat.nar. 20.dubna 1983, člen představenstva
 

• Ing. Tomáš Plocek, dat.nar. 25.června 1985, člen představenstva
 

 

Dozorčí rada:

Ing. Petr Maur, dat.nar. 6.dubna 1953, předseda dozorčí rady
 

• Marie Maurová, dat.nar. 30.srpna 1957, členka dozorčí rady
 

• Doc. Ing. Milada Plocková, CSc., dat.nar. 6.května 1953, členka dozorčí rady
 

O společnosti: Quote
O společnosti: Contact

kontaktujte nás

Děkujeme za Váš dotaz

bottom of page